top of page

חברת EH&S Consulting הינה חברה לשירותי ייעוץ וניהול במיקור חוץ (Outsourcing) בתחומי הסביבה, הבריאות, הבטיחות והאיכות.

בסביבה עסקית מתפתחת, גורמים רבים משפיעים על הצלחת הארגון, ביניהם: הציפיות החברתיות, ניהול סיכונים, יעילות תפעולית ותאימות רגולטורית, המהווים אתגרים העומדים בפני חברות. יותר מתמיד, ההתייחסות לנושאי הניהול של איכות הסביבה, הבריאות והבטיחות (EHS) היא קריטית לשמירת הביצועים והיעילות של הארגון. לקוחות  כיום מעדיפים לעבוד עם ארגונים השמים דגש על פעילות סביבתית ובטיחותית.

חברת EH&S Consulting פועלת מתוך חזון לסייע ללקוחותיה לנהל את תחומי הסביבה, האיכות, הבריאות בתעסוקה והבטיחות של הארגון באופן נכון. EH&S Consulting בעלת כלים מתקדמים וניסיון רב עם ארגונים בינלאומיים בהטמעת מערכות ניהול בטיחות וסביבה.

החברה שלנו תסייע לכם לעבוד בראש שקט בתחומי המומחיות שלנו ותהיה שותפה מלאה שלכם לדרך במטרה לתת פתרון התפור למידות הארגון שלך. בין אם הבחירה שלכם בנו תהיה על ידי קבלנות חוץ של ניהול נושאי ה-EHS, ובין אם על ידי ייעוץ וליווי בעלי תפקידים בנושאים יעודיים בתחום, אנו מחויבים למצוינות בשירות.

אנשי המקצוע המנוסים שלנו, הכוללים עובדים בעלי ידע והכשרה בינלאומית, יעזרו לארגונך לעמוד בפני אתגרים ולבצע אופטימיזציה של ניהול מערכות ה-EHS, תוך שיפור היעילות התפעולית ומזעור הסיכונים בתחומים אלו. אם ארגונך מוסמך לתקני ISO 9001 (ניהול איכות), ISO 14001 (ניהול סביבתי) ו-ISO 45001 (ניהול בטיחות) - ניישם את השיפורים בתוך המערכות הקיימות, וכמו כן נוכל לסייע בבניית מערכות ניהול חדשות.

EH&S Consulting תסייע לכם לבדוק עמידה בדרישות החוק בכדי להימנע מהוצאות וקנסות מיותרים. החברה פיתחה, בשיתוף פעולה עם חברת דַּעתַּ'חוֹק, מערכת מקוונת ייחודית לניהול רגולציה, המאגדת בתוכה את כל דרישות החוק התקפות בישראל בתחומי הסביבה, הבטיחות וההיערכות לחירום.

שירותי יעוץ מכווני לקוח

bottom of page