שירותי איכות

שיפור תהליך בקרת איכות

שיפור תהליכי איכות

הכנת הארגון למבדקים חיצוניים

מבדקי לקוחות, מבדקי מכוני התעדה וכד'

מיקור חוץ לניהול
תחום האיכות

הדרכות, קורסים וימי עיון

ביצוע הערכת ספקים

ביצוע סקרי סיכונים

ביצוע מבדקים פנימיים
ומבדקי לקוחות