שירותים סביבתיים

סיוע במילוי דרישות רגולטוריות

ניהול חומרים מסוכנים

ביצוע סקרים סביבתיים

מיקור חוץ לניהול תחום הסביבה

הכנה והטמעה של נהלים למתקנים ותהליכים בארגון 

הדרכות, קורסים וימי עיון

הכנת דיווח גזי חממה

לוגו דעת'חוק ירוק.png

מבדקי אכיפה ובדיקת עמידה בדרישות רגולציה

פתרונות לבעיות סביבתיות
ואיתור ספקים נכונים

הערכת סיכונים סביבתיים

ביצוע מבדקים סביבתיים